Hoeveel Kost Een Taxi Per Km  thumbnail

Hoeveel Kost Een Taxi Per Km

Published Oct 04, 23
7 min read

Taxi Maas En Waal

In Duitsland verbood het Bundeskartellamt in 2015 Booking. com om prijsvoorwaarden aan hotels op te leggen. taxi berekenen. Ook Nederland blijft niet achter - taxi naarden. Al in 2010 publiceerde de Nederlandse Mededingingsautoriteit als een van de voorgangers van e Autoriteit Consument & Markt (ACM) een rapport over de implicaties van tweezijdige markten voor het mededingingstoezicht

Disclaimer: Bij het schrijven van dit artikel hebben de auteurs gebruikgemaakt van de gratis dienst Google Docs van platform bedrijf Alphabet. Is de aandacht van toezichthouders voor platformen terecht? Platformen lijken inderdaad vaak dominant en roepen weerstand op bij bedrijven die voorbij worden gelopen. Maken platformen werkelijk misbruik van hun positie, of spekken de boetes vooral de kas van de EC? Dit is geen eenvoudige vraag: de economische literatuur is nog volop in ontwikkeling, net als de mededingingspraktijk.

EXTERNE NETWERKEFFECTEN Vroeger was de wereld van het mededingingstoezicht relatief eenvoudig. Neem Standard Oil, in de negentiende eeuw een bijna-monopolist die olie verkocht, een overzichtelijk en tastbaar product. bier taxi eindhoven. Standard Oil maakte misbruik van zijn economische machtspositie op het moment dat het bijvoorbeeld oneerlijke deals sloot met toeleveranciers, of lage prijzen vaststelde om concurrenten buiten de markt te houden

Voor dit artikel is het met name belangrijk dat er op platformen sprake is van externe netwerkeffecten. Een voorbeeld hiervan is Windows, het besturingssysteem van Microsoft (taxi purmerend). Gebruikers zijn immers gebaat bij veel en goede Windows-compatibele programma s. Andersom zijn aanbieders van zulke programma s ook gebaat bij veel Windows-gebruikers. Externe netwerkeffecten kunnen ook negatief zijnEen belangrijk inzicht is dat platformen zo veel mogelijk proberen om externe netwerkeffecten te internaliseren. Vaak is het aantrekkelijk om aan één kant van de markt een prijs lager dan de kostprijs te vragen, en zo het platform aantrekkelijker te maken voor de andere kant van de markt (bolderman taxi). Kranten als Metro zijn gratis voor lezers, om zo meer te kunnen verdienen aan de adverteerders

Taxi Sint Oedenrode

Bij een platform is dus niet alleen de totale prijs bepalend voor de marktvraag, maar ook de prijsverhouding. Dat is een wezenlijk verschil met een traditioneel bedrijf, waarmee vanzelfsprekend ook rekening moet worden gehouden met het beoordelen van mogelijk misbruik van een dominante positie - taxi renesse. Het maakt het ook een stuk lastiger om in te schatten wanneer er bij een platform sprake is van misbruik van een economische machtspositie

De gebruikelijke interpretatie van het misbruikverbod is dat bedrijven met een dominante positie hun afnemers niet mogen uitbuiten via een excessieve of oneerlijke prijs, en ook hun concurrenten niet mogen uitsluiten van de markt. De economische wetenschap biedt weinig handvatten over wanneer een bedrijf een economische machtspositie heeft (taxi oud en nieuw). In de praktijk veronderstellen toezichthouders vaak dat dit het geval is en dat een bedrijf dus dominant is wanneer het marktaandeel meer dan vijftig procent bedraagt

Ook is de afbakening van de markt cruciaal. Een te ruime marktdefinitie onderschat de mate van marktmacht, maar bij een te smalle definitie kan een bedrijf onterecht als dominant gezien worden. De veronderstelling dat een groot marktaandeel een aanwijzing is voor een economische machtspositie is op een platformmarkt nog problematischer (Evans, 2003).

Over uitsluiting bestaat wel economische theorie, maar die is niet altijd praktisch toepasbaar (Rey en Tirole, 2007) (taxi oss). Het is met name lastig om wenselijk gedrag te onderscheiden van ongewenst gedrag. Als een dominant bedrijf een lage prijs bepaalt, dan is het vaak lastig te beoordelen of het gewoon scherp aan het concurreren is, of zich schuldig maakt aan dumpprijzen (predatory pricing) om een concurrent uit de markt te werken

Is een standaard ingebouwd autonavigatiesysteem bijvoorbeeld een manier om Tom, Tom uit te sluiten van de markt, of iets waar de autoconsument gelukkiger van wordt en er ook meer voor wil betalen? Zonder een helder economisch kader is er een gere- 90 Jaargang 103 (4768S) 20 december 201890 Marktmacht ESB de kans op false positives: gedrag van bedrijven dat als overtreding wordt aangemerkt, zonder dat er een economisch probleem is.

Taxi Steenbergen

Ten eerste moet de markt zorgvuldig worden afgebakend, en moet er worden vastgesteld of het bedrijf daar dominant is. taxi amstelveen schiphol. De tweede stap is de as efficient competitor-test. Daarbij wordt er nagegaan of het gedrag van de dominante partij de concurrentie zou belemmeren van een mogelijk hypothetisch bedrijf dat even efficiënt isEen bedrijf kan daarom zijn eigen kosten als maatstaf nemen, en hoeft een minder efficiënte concurrent niet te beschermen. engelse taxi. Bij onderzoek naar een platform zal de toezichthouder dus moeten kijken naar een mogelijke uitsluiting van een al dan niet hypothetisch concurrerend platform. De derde stap is dat de toezichthouder nagaat of het gedrag van de dominante speler tot schade voor consumenten leidt

In Google Shopping stelt de EC dat Google zijn dominante positie op de zoekmarkt misbruikt door generieke zoekresultaten van Google Search te bundelen met de eigen prijsvergelijker Google Shopping. rm taxi. In de Android-zaak werd Google beboet omdat het telefoongebruikers alleen toegang geeft tot de cruciale Google Playstore als de producent op al zijn telefoons twee andere Google-toepassingen (Chrome en Search) geïnstalleerd heeft

Vanuit de economische theorie is bundeling door een platformbedrijf goed verklaarbaar. Zoals gesteld willen platformen vaak een lage prijs aan één kant van de markt vaststellen om optimaal gebruik te kunnen maken van de netwerkeffecten die dat aan de andere kant genereert. Choi en Jeon (2016) betogen dat een bedrijf op een platformproduct de facto zelfs een prijs onder nul kan vaststellen, juist door het te bundelen met een ander product dat voor consumenten nuttig is en dan het hele pakket vervolgens gratis aan te bieden.

Wanneer daardoor betere alternatieven voor het gebundelde product niet meer verkocht worden, kan dat ten koste gaan van de totale welvaart. Maar het kan toch gunstig uitpakken voor consumenten als de lagere prijzen dat verschraalde aanbod meer dan compenseren (Choi en Jeon, 2016) (taxi zevenaar). Een ander mogelijk voordeel voor consumenten treedt op als twee platformen met bundels concurreren om de gunst van de consument

Taxi Gemert

Bij platformen kan bundeling dus concurrenten uitsluiten, maar toch goed zijn voor consumenten. De vraag is dan in hoeverre het gedrag van Google nadelig is. taxi oegstgeest. Als de EC consumentenwelvaart centraal stelt, is het niet evident dat in deze zaken de juiste beslissing is genomen. De koppeling Android en Google Search kan slecht zijn voor consumenten wanneer daardoor een concurrerende zoekdienst klein blijft

com is daarvan een bekend voorbeeld. Hotels op het platform van Booking. com mogen geen lagere prijs aanbieden op andere platformen (wide MFN) of Jaargang 103 (4768S) 20 december91 ESB Marktmacht rechtstreeks aan de klant, bijvoorbeeld op hun eigen website (narrow MFN). Edelman en Wright (2015) betogen dat een MFN nadelig kan zijn voor consumenten, want consumenten die anders rechtstreeks naar een aanbieder waren gegaan, doen dat nu via het platform.Daardoor heeft het platformbedrijf meer marktmacht, wat leidt tot hogere prijzen - goedkoop taxi. Er zijn ook argumenten dat MFN s wel gunstig kunnen uitpakken. Een MFN vergroot het aantal gebruikers en het aantal transacties via het platform, wat weer prikkels kan geven om te investeren in het Dominante posities zijn vaak tijdelijk: tien jaar geleden waren My, Space en Hyves nog dominante platformen platform en de zoektechnologie (Caffarra en Kühn, 2018)

com betoogt dat het consumenten een nuttige dienst biedt (de mogelijkheid om eenvoudig hotels te vinden en te vergelijken), die het niet in de lucht kan houden als hotels elders lagere prijzen gaan aanbieden. Veel restaurants hadden misschien niet eens bestaan als ze niet via Thuisbezorgd. taxi ede wageningen. nl hun maaltijden aan de man konden brengen

Het is dan een essential facility: zonder die data is het onmogelijk om te kunnen concurreren. Prüfer en Schottmüller (2017) betogen dat verplichte datadeling kan voorkomen dat er een natuurlijk monopolie ontstaat op markten waarbij het bezit van data over consumenten kan leiden tot netwerkeffecten. Dit was een zorg van de EC bij de fusie tussen Facebook en Whats, App.

Taxi Vacatures

Uiteindelijk was dat geen reden om de fusie te blokkeren: Facebook beloofde de gebruikersgegevens niet te koppelen aan hun Whats, App-accounts. Vorig jaar kreeg het bedrijf alsnog een boete van 110 miljoen euro toen bleek dat deze belofte werd geschonden - taxi denhaag. Om te beoordelen of datadelen maatschappelijk wenselijk is, spelen uiteraard meer factoren een rol: wat zijn de schaalvoordelen van meer data, wat betekent datadelen voor de investeringsprikkels, wat zijn de uiteindelijke effecten voor consumenten? In een analyse van verkoopdata van Amazon concluderen Bajari et al

Latest Posts

Is Thaise Massage Gezond

Published Jun 11, 24
6 min read

Kinesist Sint Katelijne Waver

Published Jun 11, 24
8 min read

Auto Opkoper Boxtel

Published Jun 04, 24
7 min read